Het klimaatmanifest Hilversum is een oproep aan de lokale politiek om snel meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst.

De klimaatcrisis en meer grote vraagstukken, vragen om een drastisch andere en moedige aanpak. Deze crisis vraagt erom veel breder te kijken dan alleen naar materiële welvaart; Brede Welvaart als uitweg uit de klimaatcrisis. Zaken als gezondheid en welzijn voor iedereen, een groene en schone stad, spelen hierin een hele belangrijke rol.

Het zorgen voor een duurzame toekomst is natuurlijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alleen de lokale politiek speelt hierin wel een sleutelrol. Veel inwoners, ondernemers en organisaties zouden wel duurzamer willen leven en werken, maar worden daarbij onvoldoende gesteund.

Dat kan en moet anders. 

In het manifest reiken we de politiek 7 voorbeelden aan hoe het beter kan:

  1. Faciliteer circulair en duurzaam
  2. Bied toekomstbestendige ondernemers ruimte en faciliteiten
  3. Bevorder energietransitie, met aandacht voor verschillen in financiële mogelijkheden 
  4. Erken en steun broedplaatsen en wijkcentra met hun menselijke maat
  5. Ga voor gezond groen, natuur en biologische tuinbouw
  6. Schep ruimte voor voetgangers en alle soorten fietsen.
  7. Draag de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de volle breedte uit

Alleen samen kunnen we werken aan positieve verandering. Al meer dan 60 Hilversumse organisaties, belangenvertegenwoordigers en verenigde ondernemers steunen het manifest.

Klik hier om de ondertekenaars te zien

We willen concrete antwoorden en snel meer actie zien. Vooral van de nieuwe gemeenteraad. We zullen de komende tijd de inhoud van het manifest onder de aandacht houden en via de netwerken van ondertekenaars verder laten groeien.

Share